Klimata pārmaiņu

 

Seminārs

Seminārs notiks Biedrība, sadarbībā ar "Europe Direct" informācijas centru Liepājā, realizē Eiropas Savienības Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētu projektu, „Atjaunojamie energoresursi un to izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā", un organizē semināru ciklu visos Latvijas reģionos - Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē, kas veltīts atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai, lai samazinātu siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas.

Projekta realizācija ietver plaša interesentu loka iepazīstināšanu ar atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējām SEG emisiju samazināšanā un sagatavotajiem materiāliem. Tiek organizēts 10 reģionālo semināru cikla veidā - vienas dienas 6 stundu atsevišķi semināri. Semināru mērķauditorija - pašvaldību pārstāvji, enerģētikas, lauksaimniecības, atkritumsaimniecības, ūdenssaimniecības, būvniecības nozares speciālisti un interesenti.

Seminārā piedalīsies LASA speciālisti, kā arī Valsts zinātniskā institūta Fizikālās Enerģētikas institūta eksperti.

Katrs semināra klausītājs saņems projekta laikā izstrādāto izdales materiālu komplektu par atjaunojamiem energoresursiem un to izmantošanas iespējām SEG emisiju samazināšanā.